penzion Brno
Zavolejte mi zpět
 
 

Slovník cizích slov

Preventivní oční test kojenců

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Fotoaparát upravený pro preventivní oční test kojenců.Odhaduje se, že 5-7% dětské populace je postiženo vážnějšími zrakovými vadami. Jde přibližně o jedno dítě z patnácti narozených. Převážná část těchto vad je léčitelná za předpokladu, že jsou včas rozpoznány.Včasné zjištění některých očních vad dává dobrý výhled na úspěšnou léčbu. Podstatou je, že tyto vady, zůstávají-li neodstraněny, narušují nezbytné podmínky pro správné dozrávání zrakového systému. Dětský mozek je velmi přizpůsobivý (plastický), rychle se adaptuje na tyto změněné podmínky. Vynucená odchylka od normálního dozrávání rychle nabývá charakter trvalého následku. Při pozdním odstranění prvotní příčiny již nemusí dojít k plné nápravě tohoto následku.

Přizpůsobivost dozrávajícího dětského mozku, za normálních okolností velmi prospěšná, může mírné a středně těžké poruchy maskovat natolik, že rodiče nepozorují žádné varovné příznaky a dochází k prodlení v zahájení léčby. Preventivní oční testy nabízejí vyšší šanci na zachycení některých očních postižení již v raném věku před rozvojem klinických příznaků.

Centrum pro funkční poruchy vidění při NL realizuje fotografický oční test kojenců (tzv. fotoscreening). Provedení testu je krátké a jednoduché. Pro dítě představuje pouze 4 snímky upraveným fotografickým aparátem (viz. obrázek). Úprava spočívá v umístění malého fotoblesku před objektiv fotoaparátu. Takto pořízené fotografie očí dítěte upozorní očního lékaře na eventuální příznaky větší funkční vady vidění (podmínky pro vznik tupozrakosti nebo brýlová vada, viz. obrázky) nebo na některé známky organického onemocnění očí (vrozený šedý zákal či jiná překážka před sítnicí).


Obrázek 1 - Fotoaparát upravený pro preventivní oční test kojenců

Příklad fotografie krátkozrakého, šilhajícího levého oka.
Obrázek 2 - Příklad fotografie krátkozrakého, šilhajícího levého oka
(pravé oko s mírnějším stupněm vady, všimněte si nesouměrnosti červeného zbarvení zornice)


Obrázek 3 - Příklad fotografie dalekozrakého levého oka (pravé oko s mírnějším stupněm vady, všimněte si nesouměrnosti červeného zbarvení zornice)

 

Kde se fototest provádí:

OPTIKA SILOE

Dukelská 534, 570 01 Litomyšl         

tel: 461 619 092

 

Upozornění

Příklad fotografie dalekozrakého levého oka.Senzitivita testu je 71-86 % (četnost pozitivních výsledků testu u nemocných) a specificita testu je 81-90 % (četnost negativních výsledků testu u zdravých). Preventivní oční fototest kojenců nenahrazuje standardní oční vyšetření a nepostihuje všechna oční onemocnění dětského věku. Proto v případě, že testová fotografie očí Vašeho dítěte nebude zcela v pořádku bude výsledek fototestu předán ambulanci Centra pro funkční poruchy vidění v Litomyšli, které Vám jako možnost volby nabídne termín takového vyšetření. Preventivní oční test kojenců nemůže postihnout všechna oční onemocnění a nevylučuje rozvoj testovaných onemocnění později. Proto v případě, že zpozorujete jakékoliv nové příznaky očního onemocnění u Vašeho dítěte vyhledejte radu dětského lékaře nebo oftalmologa.

 

Copyright © 2024 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno