penzion Brno
Zavolejte mi zpět
 
 

Slovník cizích slov

Tupozrakost

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

JE VAŠE DÍTĚ TUPOZRAKÉ?

CO JE TUPOZRAKOST?

Tupozrakost (amblyopie) je důsledkem některých vrozených očních vad, kdy je sníženo vidění na jednom oku bez jakýchkoliv známek nemoci.

Za normálních podmínek mozek spojuje obrazy z obou očí do jednoho prostorového vjemu. Důsledkem rozdílně veliké dioptrické vady nebo uchýlení oka při šilhání je zhoršení kvality obrazu postiženého oka. Mozek pak nedokáže spojit dva různě kvalitní obrazy a špatné informace ignoruje. Je-li taková situace delší dobu bez léčení, zpomalí se nebo se zastaví vývoj zrakové dráhy postiženého oka a začne se rozvíjet tupozrakost. Rizikové období vzniku tupozrakosti je v dětství a pouze v tomto období je možná léčba. Jestliže se tupozrakost neléčí včas, dochází ke ztrátě zrakových schopností včetně prostorového vidění. V dospělosti to vede k problémům při získání řidičského průkazu, volbě povolání a v případě úrazu zdravého oka i k podstatnému zhoršení zraku.

Tupozrakost se týká většinou jednoho oka a postihuje přibližně 3% dětí.

 

PŘÍZNAKY TUPOZRAKOSTI

U většiny dětí bývá bez příznaků!

Pokud dítě nějaké příznaky má, tak mezi ně patří tyto:

  brání se zakrytí zdravého oka

  dítě často zakopává, nedokáže chytit hozený balón, naráží do věcí, bývá unavené

  často si mne oči

  přivírá jedno oko

 

STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY

věk zahájení léčby

vyléčených dětí

2-4 let

85 %

4-6 let

75 %

6-9 let

50 %

9-12 let

25-0 %

 

 

 

 

 

S léčbou tupozrakosti je nutné začít co nejdříve, protože čím je dítě starší tím, je úspěšnost léčby nižší. V pubertě končí možnost léčby úplně. Proto se nedá léčit kdykoliv (nejideálnější věk dítěte k zahájení léčby je mezi 2-4 rokem).

 

 PREVENTIVNÍ OČNÍ FOTOTEST KOJENCŮ

Preventivní oční fototest (fotoscreening) se provádí u kojenců mezi 6. – 9. měsícem života. Lze ho ale provést i u starších dětí, u nich je však již vhodnější standardní oční vyšetření. Provedení testu je krátké a jednoduché. Speciálně upraveným fotoaparátem se pořídí 4 fotografické snímky. Takto pořízené fotografie očí dítěte upozorní očního lékaře na eventuální příznaky větší funkční vady vidění (refrakční vada, šilhání) nebo na některé známky organického onemocnění očí (vrozený šedý zákal či jiná překážka před sítnicí), které by mohlo vést k rozvoji tupozrakosti.                                                                                    

 

Kdy jít na fototest?

mezi 6. - 9. měsícem života dítěte, nejpozději ve dvou letech (pak již lépe přímo vyhledat odborného lékaře)

pozitivní rodinná anamnéza (především nošení brýlí a/nebo zakrývání jednoho oka v předškolním věku u rodičů nebo sourozenců)

Kdy nejít na fototest?

když dítě šilhá (do 6. měsíce je menší a občasné šilhání u kojenců fyziologické, pokud je ovšem šilhání výrazné a trvalé) je fototest ztrátou času a je nutné bezodkladně navštívit odborného lékaře

 

Kde se fototest provádí:

OPTIKA SILOE

Dukelská 534, 570 01 Litomyšl         

tel: 461 619 092

 

Domácí (pouze orientační) zkouška zraku

 Vyzkoušejte doma, zdali vaše dítě dobře vidí. Překryjte šátkem vašemu dítěti jedno oko, stoupněte si do vzdálenosti 5 metrů a ukazujte mu jeho hračky (např. plyšová zvířátka). Dítě by vám je mělo všechny správně popsat, jak vypadají, případně jakou mají barvu. Poté zakryjte druhé oko a test zopakujte pro druhé oko. Pokud vidí některým okem hůř, bude se jeho zakrytí bránit nebo správně nepopíše právě ukázanou hračku. Tímto způsobem lze vyzkoušet, zda dítě vidí dobře, každým okem samostatně.

Je důležité si uvědomit, že tento test nenahrazuje vyšetření zraku provedené odborníkem. Jedná se pouze o domácí orientační vyšetření.

autor   Bc. Petra Betlachová

 

zdroje 

  • Ottová L., Příručka pro děti s tupozrakostí a šilháním
  • Hamplová M. a ortoptistky, Hravě proti tupozrakosti (amblyopii) pravidelným cvičení, příručka pro rodiče                              
  • Hromádková L., Šilhání, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1995, ISBN 80-7013-207-8
  • Dostálek M., Oční fototest kojenců

               

 

Copyright © 2024 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno