penzion Brno

MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Nenalezeny žádné záznamy.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

vedoucí lékař, odborný zástupce,

 • 1989 promoce v oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě University Palckého v Olomouci
 • 1997 I. atestace v oboru očního lékařství
 • 2001 II. atestace v oboru očního lékařství
 • 2003 obhájena dizertační práce „Vergenčně akomodační synkinéza v patofyziologii některých forem strabismu“ na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové
 • 2005 - 2007 výuka předmětu binokulární vidění na NCO NZO, Brno
 • od 2005 výuka předměru Binokulární vidění na LF MU, Brno
 • od 2014 garant výuky a výuka předmětů Binokulární vidění, Strabologická propedeutika, Strabologie, Klinická rehabilitace binokulárního vidění
 • 1989 - 1990 sekundární lékař ARO FN UK Hradec králové
 • 1990 - 1993 asistent Katedry lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
 • 1994 - 2004 lékař Oční oddělení, Nemocnice Litomyšl
 • 1997 - 2004 lékař Ortoptická část očního oddělení, Nemocnice Litomyšl
 • 2004 - 2010 vedoucí lékař Cenrum pro funkční poruchy vidění, Litomyšlská nemocnice, a.s.
 • 2011 vedoucí lékař, Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR, s.r.o., Litomyšl
 • Licence ČLK pro výkon samostatné praxe v oftalmologii a pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor oftalmologie
 • Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře pro obor oftalmologie
 • Licence školitele lékařského výkonu F020 vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění
 • Člen Zkušební komise MZ ČR pro aprobační zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří získali způsobilost v oblasti poskytování zdravotní péče v cizině mimo členské státy EU (pro obor ortoptika)
 • 1988 dlouhodobá stáž IFMSA v Sahlgrenska Shjukhuset, Göteborg, Švédsko
 • 2000 dlouhodobá stáž v Universität Spital, Zürich, Švýcarsko
 • 2000 dlouhodobá stáž SOE v Radcliffe Infirmary, Oxford, Velká Británie.
 • 63 publikací v odborných časopisech v České republice a v zahraničí
 • 134 ústních sdělení a posterů na odborných konferencích v České republice a v zahraničí
 • 2000 řešitel projektu Screening amblyogenních očních vad u nejmenších dětí (grant „Zdraví“ MZ ČR 164/2000).
 • 2001-2003 spoluřešitel grantu GA ČR 406/01/0659 Sociální opora u dětí (hlavní řešitel prof. PhDr. J. Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové)
 • 2006-2008 lokálním řešitelem grantu GA ČR 406/06/0035 Kvalita života dětí (hlavní řešitel prof. PhDr. J. Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové).
 • 2014 národní reprezentant pedooftalmologické části grantové přihlášky projektu EU-SCREEN ve výzvě EU HORIZON 2020 (hlavní řešitel prof. dr. Herbert Simonsz, Erasmus University, Holandsko)
 

Copyright © 2023 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno