penzion Brno

Informace pro pacienty o zdravotních službách poskytovatele

Nenalezeny žádné záznamy.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

 

Běžné oční vyšetření* a/nebo funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy** jsou obvyklá vyšetření prováděná při prvním nebo kontrolním vyšetření pacienta v našem ambulantním zdravotnickém zařízení. Jsou nezbytná pro stanovení diagnozy a naplánování terapeutického postupu (první vyšetření), resp. k průběžné kontrole postupu léčby ev. k její korekci (kontrolní vyšetření). S těmito zdravotními službami není požadován písemný souhlas, v případě nezletilých pacientů pak písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) ve smyslu §35, odst. 2. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

Součástí každého (prvního nebo kontrolního) vyšetření je právo pacienta na kladení otázek a podání informací o zdravotním stavu***. V případě dětského pacienta mají toto právo jeho rodiče (zákonný zástupce) a/nebo písemně oprávněný doprovod. Každý pacient, v případě nezletilých pacientů pak jeho rodiče (zákonný zástupce) a/nebo písemně oprávněný doprovod, má právo požádat o vyhotovení (zpoplatnené) kopie zdravotní dokumentace a/nebo výpisu z ní.

K rutinnímu vyšetření zadních segmentů očí (sklivce a sítnic) a/nebo refrakčního stavu (brýlových vad) očí je nezbytná aplikace očních kapek a blízký kontakt zdravotnických přístrojů s okem. U malých dětí je proto nezbytné šetrné zněhybnění zdravotnickým personálem během aplikace kapek i během vlastního vyšetření.  Potenciálním rizikem tohoto výkonu jsou pro pacienta nežádoucí účinky použitých kapek (možné ovlivnění bdělosti, srdečního rytmu a alergická reakce). U dospělých pacientů je po tomto výkonu na 24 hodin zákaz řízení motorových vozidel. Z uvedených důvodů toto vyšetření považujeme za zdravotní službu, pro jejíž poskytnutí požaduje naše pracoviště písemný souhlas pacienta a v případě nezletilého pacienta souhlas doprovázejícího rodiče (zákonného zástupce) nebo jiného písemně oprávněného doprovodu. Formálně bude tento souhlas poskytnut podpisem do zdravotní dokumentace.

Zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života (a s jejichž provedním požaduje §35, odst. 2. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, písemný souhlas pacienta resp. v případě nezletilých pacientů písemný souhlas obou rodičů, resp. zákonného zástupce) jsou v oboru dětské oftalmologie pouze chirurgické výkony v celkové anestezii (viz usnesení Výboru České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ze dne 23. 3. 2012). Tyto služby poskytuje Centrum dětské oftalmologie na základě smluvního vztahu s CHS Galén v Ústí nad Orlicí. Výkony v celkové anestezii u dospělých pacientů provádějí naši lékaři ve stejném smluvním režimu, případně operují obdobné výkony na základě jejivj individuálního pracovněprávního vztahu s dalšími poskytovateli zdravotních služeb (např. Litomyšlskou nemocnicí, a.s.) a z právního hlediska tak nejsou tyto jejich služby poskytovány naším ambulantním zdravotnickým zařízením.

V Litomyšli 1. 4. 2012

Poslední úprava: 18. 1. 2015

 

 *) Běžné oční vyšetření zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkající se odesílajícího zdravotnického zařízení a předchozí oční léčby,  dotazy zjišťující povahu současných očních obtíží, dotazy zjišťující oční onemocnění prodělaná v minulosti u pacienta a jeho blízkých příbuzných, dotazy týkající se celkového zdravotního stavu, vyšetření centrální zrakové ostrosti (metodou přiměřenou věku a spolupráci pacienta), objektivní a subjektivní vyšetření refrakčního stavu očí (-„-), vyšetření nitroočního tlaku (-„-), vyšetření okolí očí a očních adnex  (-„-, nejčastěji prostým pohledem), vyšetření předního segmentu očí (-„-, nejčastěji štěrbinovou lampou nebo u menších dětí prostým pohledem), vyšetření zadního segmentu očí (-„-, nejčastěji oftalmoskopem).

**) Funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkající se ev. současných projevů poruchy binokulárního vidění (zejména diplopie), dotazy týkající se přítomnosti poruch binokulárního vidění u pecienta nebo jeho blízkých příbuzných v minulosti, vyšetření motorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména klinickým vyšetřením pohybů očí, zakrývacími testy, troposkopem, Hessovým plátnem, atp.), vyšetření senzorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména Bagoliniho testem, testem stereopse, troposkopem, atp.).

***) Podáním informací o zdravotním stavu zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: vysvětlení diagnózy ev. vč. okolností diferenciální diagnostiky, vysvětlení výsledků klinického vyšetření, vysvětlení výsledků pomocných vyšetření, vysvětlení navržené léčby vč. rizik, poučení o  možných důsledcích nepřijetí aktivního postoje k navržené léčbě, poučení o nezbytnosti okamžité kontroly kdykoliv při zhoršení nebo jakékoliv nepříznivé změně.

 

Copyright © 2023 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno