penzion Brno
Zavolejte mi zpět
 
 

40 let ortoptiky v Litomyšli

Nenalezeny žádné záznamy.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Betlachová, P.1, Fulíková, L.1, Dostálek, M.1,2, Benešová, J.1

1) Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR s.r.o., Litomyšl
2) Katedra optometrie a ortoptiky LF MU, Brno

 

Čtyřicetiletá historie ortoptických cvičení v Litomyšli se začala psát v roce 1974, kdy Jana („Miladka“) Krejsová začalapod vedením primáře očního oddělení MUDr. Jiřího Kavky a MUDr. Idy Vitvarové (pozdější primářky očního oddělení)provádět první ambulantní ortoptická cvičení v provizorní cvičebně na dětském oddělení a později i v budově ředitelstvínemocnice v Litomyšli. Ve stejném roce byla na dětském oddělení vyčleněna tři lůžka pro děti po operaci strabismu.Ty se však v Litomyšli prováděly od založení očního oddělení v roce 1956. Operativu v té době prováděli primář MUDr.Jiří Kavka, MUDr. Ida Vitvarová, MUDr. Jana Benešová, pozdější vedoucí lékařka ortoptické části očního oddělenía v počátku své medicínské kariéry také MUDr. Blanka Brůnová, pozdější profesorka očního lékařství, přednostka očníkliniky motolské fakultní nemocnice v Praze a první předsedkyně České strabologické asociace. Zpočátku bylyoperace strabismu prováděny pouze v místním znecitlivění při znehybnění hlavy tzv. kapistrem podle doc. MUDr. Ratmíra Zoubka.

 

Od roku 1977 se ortoptika stala systematickou a nedílnou součástí péče o dětské oční pacienty. Podle indikaceMUDr. Jany Benešové byla prováděna pravidelná ortoptická cvičení ortoptickou sestrou Marií Mikuleckou (pozdějšívrchní sestrou očního oddělení), která zastupovala první ortoptistku Janu Krejsovou po dobu její mateřské dovolené.V té době již byla k dispozici řádně vybavená cvičebna na kojeneckém oddělení litomyšlské nemocnice. Po návratuz mateřské dovolené absolvovala Jana Krejsová v roce 1978 praktické školení u prim. MUDr. Jiřiny Kahánkové v Očníléčebně ve Štramberku, a v roce 1979 úspěšně ukončila studium ortoptiky a pleoptiky jako nově zřízeného oboruv Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně.

 

Obr. 1: Péče o dětské oční pacienty na očním oddělení litomyšlské nemocnice v 70. letech

a) prim. MUDr. Jiří Kavka s dětskými pacienty po operaci strabismu
b) prim. MUDr. Jiří Kavka a MUDr. Jana Benešová na operačním sále
c) kapistrum podle doc. MUDr. Ratmíra Zoubka (přípravek pro znehybnění hlavy dítěte při prvních operacích strabismu ještě v místním znecitlivění)
d) převaz chlapce po operaci chalasia

 a)   b) 
   c)     d) 

 

Samostatná ortoptická část očního oddělení se 17 ortoptickými a 5 pedooftalmologickými lůžky byla otevřena 9.4.1984v přízemí budovy dětského oddělení. Pod vedoucí lékařkou MUDr. Janou Benešovou zde pracovaly ortoptistky JanaKrejsová a Jana („Iva“) Havlíková a dalších pět dětských sester vedených staniční sestrou Miroslavou Pakostovou. JanaHavlíková, podobně jako před ní Jana Krejsová, prošla praktickým školením v Oční léčebně ve Štramberku a v roce1983 úspěšně složila zkoušky z ortoptiky a pleoptiky na Ústavu pro doškolování sester v Brně. K šestitýdenní hospitalizaci sem byly přijímány děti ze široké spádové oblasti východní části Východočeského kraje (Litomyšlsko, Svitavsko,Poličsko, Vysokomýtsko, Ústeckoorlicko a Českotřebovsko, Lanškrounsko a Moravskotřebovsko). Ortoptistky s malýmipacienty cvičily několikrát denně. V dopoledních hodinách děti předškolního věku a v odpoledních hodinách staršípacienti, protože školou povinné děti navštěvovaly základní školu při dětském oddělení. U všech dětí vedoucí lékařkajednou týdně prováděla kontrolní strabologická vyšetření. O rok později, v roce 1985, byla při ortoptickém lůžkovémoddělení založena mateřská škola. První paní učitelka, Marie Nováková zároveň pomáhala s výcvikem tupozrakých dětínapř. zařazováním různých her zaměřených na aktivní pleoptiku. Po ní nastoupila na místo učitelky ortoptické mateřskéškoly Ludmila Urbanová a později s ortoptistkami spolupracovala Marie Janypková.

 

Obr. 2: 80. léta minulého století na litomyšlské ortoptice

a) MUDr. Jana Benešová se setrami (první zleva sedící Marie Mikulecká, která v letech 1977 - 1978 prováděla ortoptická cvičení v Litomyšli)
b) MUDr. Jana Benešová při ošetření dětského pacienta
c) troposkop vyrobený firmou ERGON na konci 60. letech v Kroměříži
d) stereokampimetr vyrobený firmou OKULA Nýrsko v roce 1957

 a)   b) 
   c)     d) 

 

V říjnu 1991 byla specializovaná strabologická ambulance a lůžka ortoptické části očního oddělení přemístěnado nově zrekonstruovaných prostor ve vile po zrušených městských jeslích v Dukelské ulici. Zde bylo k dispozici15 dětských lůžek a dvě cvičebny se zaměřením na intenzivní cvičení ortoptiky a pleoptiky. Protože děti byly hospitalizovány bez rodičovského doprovodu, byla původně šestitýdenní hospitalizace rozdělena na dva třítýdenní bloky, takžeintenzivní cvičení probíhala s měsíční přestávkou. V roce 1998, po odchodu Jany Krejsové do důchodu, začíná studovatpomaturitní specializační přípravu Milena Cabicarová a posléze i Dagmar Košňarová. Na konci devadesátých let bylapřistavěna druhá strabologická ambulance a laboratoř oční motility.

 

Obr. 3: Litomyšlská ortoptická stanice byla v 90. letech umístěna do samostatné budovy na Dukelské ulici

a) stav budovy na konci 90. let
b) lůžková část stanice

 a)   b) 

 

V roce 2004 získalo pracoviště statut samostatného oddělení v rámci Litomyšlské nemocnice, a.s., vedoucímlékařem byl jmenován MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D a bylo přejmenováno na Centrum pro funkční poruchy vidění.V té době měla nemocnice dvě oční oddělení. Pod tímto názvem oddělení pracovalo až do roku 2010, kdy došloze strany zdravotních pojišťoven ke koncepčnímu zrušení lůžkové části a následně byly ambulantní provozy transformovány na ambulantní zdravotnické zařízení Centrum dětské oftalomologie, BINOCULAR s.r.o. Vedle intenzivníchortopticko/pleoptických léčebných pobytů před zrušením lůžek, začaly být některé děti cvičeny již i v ambulantnímrežimu. Ortoptice se začala věnovat také Jana Beránková, která v roce 2006 ukončila pomaturitní specializační studiumortoptiky na Národním centru ošetřovatelství v Brně. K budově byly přistavěny prostory pro samostatnou oční optikus optometrickou ordinací.

 

Obr. 4: První dekáda nového tisíciletí přinesla další rekonstrukci objektu a modernizaci vybavení

a) budova Centra pro funkční poruchy vidění s oční optikou okolo roku 2010
b) ortoptická pacientka při cvičení na moderním troposkopu

 a)   b) 

  

V roce 2013 se celé Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR s.r.o. přestěhovalo do nově zrekonstruovanýchprostor ve státem chráněném historickém měšťanském domě na Smetanově náměstí. Centrum tak získalo dostatečnýprostor pro svůj další rozvoj a dětští pacienti a jejich rodiče důstojné podmínky, ve kterých je poskytována vysoce specializovaná zdravotní péče. Strabologická část má k dispozici dvě ordinace, sesternu, dvě prostorné čekárny a recepci.Tři cvičebny a čekárna ortoptické části jsou umístěny v samostatném podlaží a sousedí s laboratoří pro experimentálníoftalmologická měření. Optometrie a oční optika má k dispozici samostatnou refrakční ordinaci se špičkovým přístrojovým vybavením (vč. možnosti wavefrontové analýzy). Ročně provede strabologická část přibližně 10 tisíc ošetření/vyšetření u 5 tisíc pacientů, ortoptická část centra za stejnou dobu odcvičí zhruba 5 tisíc cvičení u 500 dětí.

 

Obr. 5: Centrum dětské oftalmologie BINOCULAR s.r.o. v budově na Smetanově náměstí

a) genius loci - vchod do Centra dětské oftalmologie
b) ortopická cvičebna
c) pleoptika na dotykovém displeji
d) prototyp počítačového haploskopu

 a)   b) 
   c)     d) 

 

 

Copyright © 2024 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno