penzion Brno

Informace údajů podle GDPR

Nenalezeny žádné záznamy.
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

podle čl. 13

 NAŘÍZENÍEVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)2016/679

 ze dne 27. dubna 2016

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Vaše osobní údaje (resp. osobní údaje Vašich dětí) jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. V případě poskytnutí zdravotních služeb mimo rámec všeobecného zdravotního pojištění (přímo hrazené služby) Vás nebo Vašemu dítěti budete požádáni o písemný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte. Také účast Vaše nebo účast Vašeho dítěte v klinické studii bude možná pouze po Vašem písemném souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Vašeho dítěte. Váš souhlas můžete odvolat a/nebo požádat o výmaz příslušných osobních údajů, ale pouze do poskytnutí zdravotní služby. Potom se již zpracování Vašich osobních údajů řídí právními povinnostmi správce (především zákonem č. 372/2011Sb. o zdravotních službách) a Spisovým a skartačním řádem správce.

 

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. Přístup k Vašim osobním údajům můžete uskutečnit prostřednictvím Vašeho ošetřujícího lékaře.

 

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce osobních údajů (tj. poskytovatel zdravotních služeb BINOCULAR s.r.o.) Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví nebo ohrožení (kvality) života.

 

Identifikace správce osobních údajů Vašich, nebo Vašich dětí:

 

BINOCULAR s.r.o.

J. E. Purkyně 1138

570 01 Litomyšl

IČ: 28796756

 

Copyright © 2024 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno