penzion Brno

Publikace

Zobrazených 1-2 z celkově 2 záznamů.
 

 MUDr. Miroslav Dostálek, PhD

 1. Opavský, J., Dostálek, M., Maráček, R.: Authonomic and Verbal Responses to the Experimetal Nociceptive Stimulation. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis (Olomouc), 1991, Fac. Med. 131, 165 - 174
 2. Dostálek, M.: Objektivní refrakce. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 1998, Suppl. 2., 43 - 49
 3. Liška, V., Dostálek, M., Dubská, Z., Rencová, E.: I. pracovní den fluorescenční angiografie, Novinky v oftalmologii, 1998, 7, 27 - 31
 4. Liška, V., Dostálek, M.: Are contrast sensitivity functions impraired in insulin dependent diabetics without diabetic retinopathy. Acta Medica (Hradec Králové), 1999, 42(4), 133 - 138
 5. Dostálek, M.: Operativa strabismu v České republice v roce 1998. Česká a slovenská oftalmologie, 2000, 56(2), 122 - 128
 6. Dostálek, M.: Metodologické principy stanovení indexu AC/A, statická měření (literární rešerše). Česká a Slovenská oftalmologie, 2000, 56(3), 188 - 198
 7. Dostálek, M.: Onemocnění zraku u nejmenších dětí (informační příručka). Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2000, Suppl. 2, 1 - 8
 8. Dostálek, M.: Operační léčba strabismu v České republice v letech 1998 a 1999. Česká a Slovenská pediatrie, 2001, 56(3), 161 – 166
 9. Dostálek, M.: Dušek, J., Hromádka, Z., Hozman, J., Korynta J.: Dynamika normální konvergenčně-akomodační synkinézy, transakt, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2001, 4, Suppl. 1, 49 - 50
 10. Troneček, L., Dostálek, M.: Možnosti rodinné terapie v systému sociální opory. in: Mareš, J. a kol.: Sociální opora u dětí a dospvajících I., Hradec Králové, Nucleus 2001, 68 - 73
 11. Helveston, E.M., von Noorden, G.K.: Strabismus: A Decision Making Approach, (Překlad kapitol) 1.1 – 1.39 Dostálek, M. pro Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2002, V, Suppl. II., 1 - 79
 12. Dostálek, M., Dušek, J.,, Benešová, J.: Vergenčně-akomodační synkineza u některých poruch JBV, V. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2002, 5, Suppl. 1., 76 - 79
 13. Liška, V., Benešová, J., Dostálek, M.: Contrast sensitivity of amblyopic eyes during five years follow-up Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2002, 5, Suppl. 1., 122 - 125
 14. Dostálek, M., Benešová, J., Liška, V.: Some recruitment aspects of population photoscreening of amblyogenic factors at children younger one year, Acta Medica, (Hradec Králové), 2002, 45(4), 161 - 166
 15. Troneček, L., Dostálek, M., Benešová, J., Dvořáčková A., Kroulíková, D.:Sociální opora u dětí hospitalizovaných k operační terapii strabismu. in: Mareš, J. (ed.): Sociální opora u dětí a dospívajících II, Nucelus, Hradec Králové, 2002, 116 - 135
 16. Dušek, J., Dostálek. M.: Eye Movement Analyzer, Biomedical Engineering and Education, Prague, CTU, 2002, 85 – 87
 17. Dušek, J., Dostálek, M.: Measuremet of eye defects especially squint for infants, Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno, Vitium Press, 2002, vol. 1, 268 – 270
 18. Dostálek, M., Benešová, J.: Výsledky populačního fotoscreeningu amblyogenních vad u dětí mladších jednoho roku. Hygiena, 2002, 47, 66 - 75
 19. Dostálek, M., Dušek, J., Hozman, J., Hromádka, Z.: Automatic detection of horizontal position and movement of the Purkinje images. Lékař a technika,34( 2), 2003, 47 - 59
 20. Dostálek, M.: Synkinéza vergence a akomodace u dětí s normální binokularitou, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2003, 6, Suppl. 1, 75 - 76
 21. Baxa, V., Dušek, J., Dostálek, M.: Analýza prametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB. (transakt) Matlab 2003, Sborník příspěvků 11. ročníku koference, Díl I., Humusoft, Praha, 50 - 55
 22. Troneček, L., Dostálek, M., Benešová, J.: Sociální opora u dětí hospitalizovaných k ortoptické nebo pleoptické rehabilitaci poruch binokulárního vidění, in: Mareš, J. (ed.): Sociální opora u dětí a dospívajících III. Nucleus, Hradec Králové, 2003, 162 - 175
 23. Dostálek, M.: Synkinesis of vergence and accommodation at accommodative esotropia, in Tjeerd De Faber, J. (ed.): 8th European Strabismological Association Meeting Transactions, Taylor & Francis, London, New York, 2004, 51 - 55
 24. Dostálek, M., Dušek, J.: E.M.A.N. (Eye Movement and Accommodation Analyzer) device for vergence-accommodation synkinesis recording and analysis, in:de Faber, J. T. (ed.): 8th European Strabismological Association Meeting Transactions, Taylor & Francis, London, New York, 2004, 357-361
 25. Dostálek, M., Špička, I. Krásný, J.: Conjunctivitis lignea: komplikace vrozeného deficitu plasminogenu (kasuistika), Folia strabologica et neuroophthalmologica, Strabologicko-ortoptické dny, Litomyšl 2004, 7 (Supplementum I.), 14 - 17
 26. Dušek, J., Dostálek, M.: Image analysis of eccentric photorefraction. Acta Polytechnica, 44(2), 2004, 68 - 71
 27. Dušek, J., Dostálek, M., Baxa, V.: Extraction of selected parameters of the vergence-accommodation synkinesys of eye. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno, Vitium Press, 2004, 208 – 210
 28. Dostálek, M., Krásný J., Špička I., Šach, J.: Conjunctivitis lignea: komplikace vrozeného deficitu plasminogenu, v redakci Česká a slovenská oftalmologie, 60(1), 2005, 38 - 49. (Nejlepší publikace České a slovenské oftalmologie v roce 2005, třetí místo)
 29. Dostálek, M.: Is „high AC/A“ the sequel of accommodation instability? in: De Liano, E. G. (ed.): Transactions, 30th European Strabismological Association Meeting, Killarney, Ireland, ESA, 2005, Madrid, 57 - 60
 30. Tefs, K., Georgieva, M., Klammt, J., et al.: Molecular and clinical spectrum of type I plasminogen deficiency: a series of 50 patients, Blood, 108(9), 2006, 3021 - 26
 31. Dostalek, M.: Současné trendy ve fotoscreeningu amblyogenních očních vad a strabismu. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2006, 9 (Supplementum I.), 23-29
 32. Dostalek, M., Troneček, L:, Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Subjektivní náhled dítěte na změnu kvality života způsobenou jeho kosmeticky markantní poruchou vidění. in: Mareš, J. (ed.): Kvalita života u dětí a dospívajích I., MSD, Brno 2007, 209 – 222
 33. Dostálek, M.: Binokulární vidění, in: Brůnová, B. (ed): Dětská oftalmologie, Vzdělávací seminář Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, The Vision Care Institute, Johnson & Johnson, Praha, 2008, 28 – 33
 34. Dostalek, M., Troneček, L., Hejcmanová, M., Petriščáková, M.: Self-estimation of quality of life changes related to cosmetically evident squinting and/or glasses in younger school children. Book of Transacts, Transactions, 31th European Strabismological Association Meeting, Mykonos, Greece, ESA, 2008, Madrid, 273 – 276
 35. Dostálek, M.: D-Test nová alternativa Bagoliniho testu pro mladší děti. Česká a Slovenská oftalmologie, 64(3), 2008, 105 – 107
 36. Dostálek, M., Petriščáková, M.: Senzorická fúze, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2008,11, Suppl. 1, 28 – 36
 37. Dostalek, M., Belacek, J.: Long-term functional effect of the amblyogenic factors´ screening: methodological aspects, (transact), Physiol. Res. 2008, 57(5), 87P - 88P
 38. Dostálek, M., Běláček, J.: Dlouhodobý funkční efekt fotoscreeningu amblyogenních očních vad: metodologické aspekty (transakt). In Hálek J.(ed.): XXXI.Dny lékařské biofyziky - Sborník příspěvků, Malá Morávka, 28.-30.5.2008, 2008, 39 – 43
 39. Dostálek, M., Petrščáková, M., Dušek, J.: Síla senzorické fúze v závislosti na velikosti relativní vergence: pilotní metodologická studie. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2009,11, Suppl. 1, 64 - 68
 40. Dostálek, M., Běláček, J., Zárubová, A., Dušek, J., : Dlouhodobý funkční efekt fotoscreeningu amblyogeních očních vad, Čes. a slov. oftalmol. 2010, 1, 3-7
 41. Dostálek, M., Dušek, J., Jinda, T., Keprt, J.: Holografický systém pro fixaci pohledu do dálky a do blízka, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2010, 12, Suppl.1, 62-34
 42. Jindra , T., Dušek, J., Dostálek, M., Fiala, P., Škereň, M.: Spatial holograms in measuring of eye vergence and accommodation dynamics, in: Costin, H.N., Morega, A.M., Verestiuc, L. (eds.): Proceedings of the 2011 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 3rd. ed., Gr. T. Popova University of Medicine and Pharmacy Publishinhg House, Iasi, Romania, 2011: 283 – 286.
 43. Dušek, J., Jindra, T., Dostálek, M.: Measurement system of the eye vergence and accommodation with 3D hologram stimulation. in Natal Jorge, R.M., Tvares, M.R.S., Pinotti Barosa, M., Slade, A.P. (eds): Technology and Medical Sciences – TMSi 2010, Proceedings of the 6th International Conference on Technology and Medical Sciences. Taylor & Francis Group, London, 2011, 15 – 17. ISBN 978-0-415-66822-4 (Hbk), 978-0-203-81659-2 (eBook)
 44. Jindra, T., Dušek, J., Dostalek, M., Fiala, P., Škereň, M.: Accommodation and vergence infrared measurement using hologram stimulus, in: Tománek, P., Senderáková, D., Páta, P. (eds.): Photonics Devices, and Systems V., Proc. of SPIE on CD, 8306, 83060M1-7
 45. Dostálek, M., Betlachova, P., Jindra, T., Dušek, J., Keprt, J., Fiala, P., Škereň, M.: Vergence-accommodation synkinesis during far and near holograms fixation, in: Haugen, O.H. (ed.): 34th Meeting of the European Strabismological Assocciation, , ESA, 2012, Bergen, 349 – 352.
 46. Dostálek, M., Betlachová, P., Autrata, R., Řehůřek, J., Petriščáková M. Supresní mechanizmy ve fyziologii binokulárního vidění, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 21 – 30.
 47. Pellarová, H., Autrata, R., Unčovská, E., Dostálek, M., Řehůřek, J.:Vrozená esotropie a exotropie - výsledky chirurgické léčby, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 73 – 78.
 48. Pellarová, H., Autrata, R., Unčovská, E., Varadyová, B., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Výsledky operací vertikálních deviací, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 78 – 82.
 49. Varadyová, B., Autrata, R., Pellarová, H., Unčovská, E., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Brownův syndrom – výsledky chirurgické léčby, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 119 – 121.
 50. Varadyová, B., Pellarová, H., Autrata, R., Dostálek, M., Řehůřek J., Fraitová, H., Trnková, P.: Výsledky chirurgie strabismu u dospělých, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 126 – 128.
 51. Autrata, R., Krejčířová, I., Pramuková, K., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Excimer laser v léčbě anisometropické amblyopie, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 13 – 14.
 52. Autrata, R., Krejčířová, I., Šenková, K., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Skleroplastika u dětí, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 16.
 53. Polovková, L., Autrata, R., Varadyová, B., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Diferenciální diagnostika leukokorií u dětí, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 84 – 88.
 54. Krejčířová, I., Autrata, R., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Glaukomové drenážní implantáty u dětí, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 49 – 61.
 55. Varadyová, B., Autrata, R., Krejčířová, I., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Implantace PC IOL u jednostranné vrozené katarakty, Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 121 – 126.
 56. Krejčířová, I., Autrata, R., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Dětský afakický glaukom (poster), Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 140 – 148.
 57. Autrata, R., Krejčířová, I., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Trabekulektomie s mitomycinem C v léčbě dětského glaukomu (poster), Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2012, 13 (suppl. I), 130 – 140.
 58. Dostálek, M., Autrata, R., Řehůřek, J., Petriščáková, M., Betlachová, P.: Druhý Leveltův zákon. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 24 - 35. (ISSN 1213-1032)
 59. Varadyová, B., Pellarová, H., Autrata, R., Unčovská, E., Šenková, K., Řehůřek, J., Dostálek, M.: Vrozená esotropie a exotropie. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 79-84. (ISSN 1213-1032)
 60. Varadyová, B., Pellarová, H., Autrata, R., Unčovská, E., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Výsledky operací vertikálních deviací. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 88-91. (ISSN 1213-1032
 61. Varadyová, B., Autrata, R., Pellarová, H., Unčovská, E., Dostálek, M.: Brownův syndrom – dlouhodobé výsledky chirurgické léčby. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 71-73. (ISSN 1213-1032)
 62. Varadyová, B., Pellarová, H., Autrata, R., Dostálek, M., Řehůřek, J.: Výsledky operací strabismu u dospělých. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 85-87. (ISSN 1213-1032)
 63. Autrata, R., Krejčířová, I., Varadyová, B., Dostálek, M., Tychsen, L., Pirouzian, A., Pramuková, K.: Fakické nitrooční čočky u vysoké anisometropie. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2013, 14 (suppl. I), 96-97. (ISSN 1213-1032)
 64. Dostalek, M., Duchackova, M., Hejda, J., Fliegel, K., Lukes, T., Hozman, J., Autrata, R.: Efficiency of binocular fusion under relative vergence stressin: Haugen, O.H. (ed.): 36th Meeting of the European Strabismological Assocciation,  ESA, Bergen, 2014, 287-290.
 65. Dostálek, M., Autrata, R., Betlachová, P., Krejčířová, I.: CAM a kan dál? Folia strabologca et neuroophthalmologica, ,  2014, 15 (suppl. I), 18-22.(ISSN 1213-1032)
 66.  Dostálková, M., Dostálek, M., Fliegel, K., Hozman, J., Autrata, R.: Subjektvní a objektivní vlastnosti Bangerterových okluzorů, Folia strabologca et neuroophthalmologica, ,  2014, 15 (suppl. I), 22-26.(ISSN 1213-1032)
 67. Betlachová, P.,  Fulíková, L., Dostálek, M., Benešová, J.: 40 let ortotpiky v Litomyšli. Folia strabologca et neuroophthalmologica, ,  2014, 15 (suppl. I), 76-80.(ISSN 1213-1032)
 

Copyright © 2023 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno