penzion Brno

Ortopticko-pleoptická ambulance

Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Fotogalerie

Ordinační doba:

pondělí           7:30 – 12:00              13:00 – 18:00

úterý               7:30 – 12:00              13:00 – 18:00

středa             7:00 – 12:00              13:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 12:00              13:00 – 17:00

pátek              7:30 – 12:00              13:00 – 18:00

 

Poskytované zdravotnické služby v rámci systému všeobecného zdravotního pojištění:

Ortopticko-pleoptická ambulance je kvalifikačně, přístrojově i administrativně oprávněna poskytovat ambulantní služby v oboru ortoptiky a pleoptiky dětem všech věkových kategorií, v případě oprávněné potřeby i dospělým pacientům. Podmíkou zařazení dítěte nebo dospělého pacienta do ambulantního cvičebního programu je indikace kvalifikovaného očního lékaře. Provádíme plný rozsah standardních ortopticko-pleoptických diagnostických výkonů a systematicky se věnujeme komplexní konzervativní terapii funkčních poruch vidění (především šilhání a tupozrakosti). Hledáme cesty k optimalizaci stávajících léčebných postupů v ambulanci i v domácím prostředí.

 

Smluvní zdravotní pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

 

Historie:

Dětské oftalmologii byla věnována v Litomyšli pozornost již od založení Očního oddělení ve zdejší nemocnici v roce 1952. Od roku 1982 pracovala lůžková Ortoptická část očního oddělení v prostorách stávajícího Dětského oddělení. V roce 1992 se přestěhovala ambulantní i lůžková stanice do reknostruovaných prostor bývalých jeslí na Dukelské ulici mimo areál Nemocnice.  Jádrem provozu byla dvanáctilůžková stanice, která prováděla intenzivní ortopticko-pleoptickou terapii u předškolních dětí hospitalizovaných ve třítýdenních cyklech. V roce 2006 se „litomyšlská Ortoptika“ transformovala na samostatné oddělení, Centrum pro funkční poruchy vidění zařazené do organizační struktury Litomyšlské nemocnice, a.s. Od konce roku 2010, ve kterém došlo ke zrušení lůžkové ortoptické stanice, pracuje Ortopticko-pleoptická ambulance jako součást nestátního zdravotnického zařízení Centrum dětské oftalmologie, BINOCULAR s.r.o. Dlouhodobým programem Ortopticko-pleoptické ambulance je optimalizovat ambulantní cvičební režimy, které musely nahradit cvičení při hospitalizaci.


 

Copyright © 2024 by Binocular


autoškola Litomyšl, autoškola Polička Penzion Brno